BreadCrumbs

Je wilt breadcrumbs op je website zonder plugins? Dat kan met onderstaande code te plaatsen in de daarbij horende WordPress (child) thema templates. We beginnen met onderstaande PHP code te plaatsen in je functions.php (child thema). Wat zijn breadcrumbs? Ze helpen je bij de navigatie op de website; statische pagina’s maar ook gecategoriseerde blogberichten. Zie afbeelding. breadcrumbs

 

 

 

 

/*——— Breadcrumbs ———-*/
// Breadcrumbs
function custom_breadcrumbs() {

// Settings
$separator = ‘>’;
$breadcrums_id = ‘breadcrumbs’;
$breadcrums_class = ‘breadcrumbs’;
$home_title = ‘Homepage’;

// If you have any custom post types with custom taxonomies, put the taxonomy name below (e.g. product_cat)
$custom_taxonomy = ‘product_cat’;

// Get the query & post information
global $post,$wp_query;

// Do not display on the homepage
if ( !is_front_page() ) {

// Build the breadcrums
echo ‘<ul id=”‘ . $breadcrums_id . ‘” class=”‘ . $breadcrums_class . ‘”>’;

// Home page
echo ‘<li class=”item-home”><a class=”bread-link bread-home” href=”‘ . get_home_url() . ‘” title=”‘ . $home_title . ‘”>’ . $home_title . ‘</a></li>’;
echo ‘<li class=”separator separator-home”> ‘ . $separator . ‘ </li>’;

if ( is_archive() && !is_tax() && !is_category() && !is_tag() ) {

echo ‘<li class=”item-current item-archive”><strong class=”bread-current bread-archive”>’ . post_type_archive_title($prefix, false) . ‘</strong></li>’;

} else if ( is_archive() && is_tax() && !is_category() && !is_tag() ) {

// If post is a custom post type
$post_type = get_post_type();

// If it is a custom post type display name and link
if($post_type != ‘post’) {

$post_type_object = get_post_type_object($post_type);
$post_type_archive = get_post_type_archive_link($post_type);

echo ‘<li class=”item-cat item-custom-post-type-‘ . $post_type . ‘”><a class=”bread-cat bread-custom-post-type-‘ . $post_type . ‘” href=”‘ . $post_type_archive . ‘” title=”‘ . $post_type_object->labels->name . ‘”>’ . $post_type_object->labels->name . ‘</a></li>’;
echo ‘<li class=”separator”> ‘ . $separator . ‘ </li>’;

}

$custom_tax_name = get_queried_object()->name;
echo ‘<li class=”item-current item-archive”><strong class=”bread-current bread-archive”>’ . $custom_tax_name . ‘</strong></li>’;

} else if ( is_single() ) {

// If post is a custom post type
$post_type = get_post_type();

// If it is a custom post type display name and link
if($post_type != ‘post’) {

$post_type_object = get_post_type_object($post_type);
$post_type_archive = get_post_type_archive_link($post_type);

echo ‘<li class=”item-cat item-custom-post-type-‘ . $post_type . ‘”><a class=”bread-cat bread-custom-post-type-‘ . $post_type . ‘” href=”‘ . $post_type_archive . ‘” title=”‘ . $post_type_object->labels->name . ‘”>’ . $post_type_object->labels->name . ‘</a></li>’;
echo ‘<li class=”separator”> ‘ . $separator . ‘ </li>’;

}

// Get post category info
$category = get_the_category();

if(!empty($category)) {

// Get last category post is in
$last_category = end(array_values($category));

// Get parent any categories and create array
$get_cat_parents = rtrim(get_category_parents($last_category->term_id, true, ‘,’),’,’);
$cat_parents = explode(‘,’,$get_cat_parents);

// Loop through parent categories and store in variable $cat_display
$cat_display = ”;
foreach($cat_parents as $parents) {
$cat_display .= ‘<li class=”item-cat”>’.$parents.'</li>’;
$cat_display .= ‘<li class=”separator”> ‘ . $separator . ‘ </li>’;
}

}

// If it’s a custom post type within a custom taxonomy
$taxonomy_exists = taxonomy_exists($custom_taxonomy);
if(empty($last_category) && !empty($custom_taxonomy) && $taxonomy_exists) {

$taxonomy_terms = get_the_terms( $post->ID, $custom_taxonomy );
$cat_id = $taxonomy_terms[0]->term_id;
$cat_nicename = $taxonomy_terms[0]->slug;
$cat_link = get_term_link($taxonomy_terms[0]->term_id, $custom_taxonomy);
$cat_name = $taxonomy_terms[0]->name;

}

// Check if the post is in a category
if(!empty($last_category)) {
echo $cat_display;
echo ‘<li class=”item-current item-‘ . $post->ID . ‘”><strong class=”bread-current bread-‘ . $post->ID . ‘” title=”‘ . get_the_title() . ‘”>’ . get_the_title() . ‘</strong></li>’;

// Else if post is in a custom taxonomy
} else if(!empty($cat_id)) {

echo ‘<li class=”item-cat item-cat-‘ . $cat_id . ‘ item-cat-‘ . $cat_nicename . ‘”><a class=”bread-cat bread-cat-‘ . $cat_id . ‘ bread-cat-‘ . $cat_nicename . ‘” href=”‘ . $cat_link . ‘” title=”‘ . $cat_name . ‘”>’ . $cat_name . ‘</a></li>’;
echo ‘<li class=”separator”> ‘ . $separator . ‘ </li>’;
echo ‘<li class=”item-current item-‘ . $post->ID . ‘”><strong class=”bread-current bread-‘ . $post->ID . ‘” title=”‘ . get_the_title() . ‘”>’ . get_the_title() . ‘</strong></li>’;

} else {

echo ‘<li class=”item-current item-‘ . $post->ID . ‘”><strong class=”bread-current bread-‘ . $post->ID . ‘” title=”‘ . get_the_title() . ‘”>’ . get_the_title() . ‘</strong></li>’;

}

} else if ( is_category() ) {

// Category page
echo ‘<li class=”item-current item-cat”><strong class=”bread-current bread-cat”>’ . single_cat_title(”, false) . ‘</strong></li>’;

} else if ( is_page() ) {

// Standard page
if( $post->post_parent ){

// If child page, get parents
$anc = get_post_ancestors( $post->ID );

// Get parents in the right order
$anc = array_reverse($anc);

// Parent page loop
if ( !isset( $parents ) ) $parents = null;
foreach ( $anc as $ancestor ) {
$parents .= ‘<li class=”item-parent item-parent-‘ . $ancestor . ‘”><a class=”bread-parent bread-parent-‘ . $ancestor . ‘” href=”‘ . get_permalink($ancestor) . ‘” title=”‘ . get_the_title($ancestor) . ‘”>’ . get_the_title($ancestor) . ‘</a></li>’;
$parents .= ‘<li class=”separator separator-‘ . $ancestor . ‘”> ‘ . $separator . ‘ </li>’;
}

// Display parent pages
echo $parents;

// Current page
echo ‘<li class=”item-current item-‘ . $post->ID . ‘”><strong title=”‘ . get_the_title() . ‘”> ‘ . get_the_title() . ‘</strong></li>’;

} else {

// Just display current page if not parents
echo ‘<li class=”item-current item-‘ . $post->ID . ‘”><strong class=”bread-current bread-‘ . $post->ID . ‘”> ‘ . get_the_title() . ‘</strong></li>’;

}

} else if ( is_tag() ) {

// Tag page

// Get tag information
$term_id = get_query_var(‘tag_id’);
$taxonomy = ‘post_tag’;
$args = ‘include=’ . $term_id;
$terms = get_terms( $taxonomy, $args );
$get_term_id = $terms[0]->term_id;
$get_term_slug = $terms[0]->slug;
$get_term_name = $terms[0]->name;

// Display the tag name
echo ‘<li class=”item-current item-tag-‘ . $get_term_id . ‘ item-tag-‘ . $get_term_slug . ‘”><strong class=”bread-current bread-tag-‘ . $get_term_id . ‘ bread-tag-‘ . $get_term_slug . ‘”>’ . $get_term_name . ‘</strong></li>’;

} elseif ( is_day() ) {

// Day archive

// Year link
echo ‘<li class=”item-year item-year-‘ . get_the_time(‘Y’) . ‘”><a class=”bread-year bread-year-‘ . get_the_time(‘Y’) . ‘” href=”‘ . get_year_link( get_the_time(‘Y’) ) . ‘” title=”‘ . get_the_time(‘Y’) . ‘”>’ . get_the_time(‘Y’) . ‘ Archives</a></li>’;
echo ‘<li class=”separator separator-‘ . get_the_time(‘Y’) . ‘”> ‘ . $separator . ‘ </li>’;

// Month link
echo ‘<li class=”item-month item-month-‘ . get_the_time(‘m’) . ‘”><a class=”bread-month bread-month-‘ . get_the_time(‘m’) . ‘” href=”‘ . get_month_link( get_the_time(‘Y’), get_the_time(‘m’) ) . ‘” title=”‘ . get_the_time(‘M’) . ‘”>’ . get_the_time(‘M’) . ‘ Archives</a></li>’;
echo ‘<li class=”separator separator-‘ . get_the_time(‘m’) . ‘”> ‘ . $separator . ‘ </li>’;

// Day display
echo ‘<li class=”item-current item-‘ . get_the_time(‘j’) . ‘”><strong class=”bread-current bread-‘ . get_the_time(‘j’) . ‘”> ‘ . get_the_time(‘jS’) . ‘ ‘ . get_the_time(‘M’) . ‘ Archives</strong></li>’;

} else if ( is_month() ) {

// Month Archive

// Year link
echo ‘<li class=”item-year item-year-‘ . get_the_time(‘Y’) . ‘”><a class=”bread-year bread-year-‘ . get_the_time(‘Y’) . ‘” href=”‘ . get_year_link( get_the_time(‘Y’) ) . ‘” title=”‘ . get_the_time(‘Y’) . ‘”>’ . get_the_time(‘Y’) . ‘ Archives</a></li>’;
echo ‘<li class=”separator separator-‘ . get_the_time(‘Y’) . ‘”> ‘ . $separator . ‘ </li>’;

// Month display
echo ‘<li class=”item-month item-month-‘ . get_the_time(‘m’) . ‘”><strong class=”bread-month bread-month-‘ . get_the_time(‘m’) . ‘” title=”‘ . get_the_time(‘M’) . ‘”>’ . get_the_time(‘M’) . ‘ Archives</strong></li>’;

} else if ( is_year() ) {

// Display year archive
echo ‘<li class=”item-current item-current-‘ . get_the_time(‘Y’) . ‘”><strong class=”bread-current bread-current-‘ . get_the_time(‘Y’) . ‘” title=”‘ . get_the_time(‘Y’) . ‘”>’ . get_the_time(‘Y’) . ‘ Archives</strong></li>’;

} else if ( is_author() ) {

// Auhor archive

// Get the author information
global $author;
$userdata = get_userdata( $author );

// Display author name
echo ‘<li class=”item-current item-current-‘ . $userdata->user_nicename . ‘”><strong class=”bread-current bread-current-‘ . $userdata->user_nicename . ‘” title=”‘ . $userdata->display_name . ‘”>’ . ‘Author: ‘ . $userdata->display_name . ‘</strong></li>’;

} else if ( get_query_var(‘paged’) ) {

// Paginated archives
echo ‘<li class=”item-current item-current-‘ . get_query_var(‘paged’) . ‘”><strong class=”bread-current bread-current-‘ . get_query_var(‘paged’) . ‘” title=”Page ‘ . get_query_var(‘paged’) . ‘”>’.__(‘Page’) . ‘ ‘ . get_query_var(‘paged’) . ‘</strong></li>’;

} else if ( is_search() ) {

// Search results page
echo ‘<li class=”item-current item-current-‘ . get_search_query() . ‘”><strong class=”bread-current bread-current-‘ . get_search_query() . ‘” title=”Search results for: ‘ . get_search_query() . ‘”>Search results for: ‘ . get_search_query() . ‘</strong></li>’;

} elseif ( is_404() ) {

// 404 page
echo ‘<li>’ . ‘Error 404’ . ‘</li>’;
}

echo ‘</ul>’;

}

}

Dan voegen we toe in een template, met name de header.php uit het thema doet het erg goed hiervoor.

<?php custom_breadcrumbs(); ?>

Tot slot de CSS voor een knappe opmaak.

/******** BreadCrumbs ********/
#breadcrumbs{
list-style:none;
margin:55px 0;
overflow:hidden;
background-color: rgba(0,0,0,.25);
border-radius: 8px;
max-width: 500px;
margin-left:10px;
}

#breadcrumbs li{
display:inline-block;
vertical-align:middle;
margin-right:15px;
}

#breadcrumbs .separator{
font-size:18px;
font-weight:100;
color:#ccc;
}

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *